Zapustenie dverí skleníka PRIMUS o 60cm

121,00 

Toto predĺženie zvýši komfort vstupu do skleníka. Bežné dvere majú výšku 170 cm. Na požiadanie sa však dajú dvere predĺžiť na 190 cm.

Popis

Toto predĺženie zvýši komfort vstupu do skleníka. Bežnú výšku dverí (170 cm) dokážeme predĺžiť na 190 cm. Takto predĺžené dvere sa dajú posunúť ešte o 40 cm smerom nadol, čím sa dosiahne celkové zapustenie do základu o 60 cm. Murovaný základ je v tomto prípade prerušený o šírku dverí (105cm) a posunutý v tomto mieste nižšie o 60 cm.

Táto úprava je vhodná pri stavbe vyvýšených záhonov v skleníku, uličiek pod úrovňou terénu, alebo pre stavbu v nerovnom teréne.

Dvere sú celkovo zapustené do muriva o 60 cm.

 

Ďalšie informácie

Hmotnosť100 kg