Technické informácie

Technické informácie o skleníkoch

Odporúčame si preštudovať:

  • Odporúčané rozmery základov
  • Odporúčané rozmery základov pre skleníky so zapustenými dverami
  • Odporúčané rozmery základov pre skleníky s medzistenou
  • Označenie skiel VARIANT a HOBBY
  • Zazimovanie skleníka
  • Záručné a reklamačné podmienky
  • Návody na montáž
 Odporúčané rozmery základov
Odporúčané rozmery základov pre skleníky so zapustenými dverami
Odporúčané rozmery základov pre skleníky s medzistenou

 

Označenie skiel VARIANT a HOBBY H5 a HOBBY H7


Označenie skiel VARIANT

 

Zazimovanie skleníka

V oblastiach so snehom odporúčame nasledovné zazimovanie:
• pri veľkom zaťažení strechy snehom je potrebné sneh odstraňovať
• pokiaľ ste si zakúpili odkvapy, na zimu ich vždy demontujte, pretože bránia zosúvaniu snehu
• zabezpečte skleník voči prípadnému snehu padajúcemu zo striech okolitých budov a pod.
• demontujte valec automatického otvárača okien (viď časť Doplnky ku skleníkom)
• uzatvorte dvere a okná tak, aby skleník nemohol byť poškodený nárazmi vetra

 

Záručné a reklamačné podmienky

Na skleník VARIANT poskytujeme záruku 24 mesiacov, ktorá zaručuje výmenu alebo opravu vadných alebo chýbajúcich dielov. Záruka sa nevzťahuje na polykarbonátové dosky, sklo, ani akékoľvek mechanické poškodenie vzniknuté po prevzatí skleníka zákazníkom.
Dvojročná záruka sa poskytuje tiež na eventuálnu farebnú úpravu. Záruka sa nevzťahuje na prípadné drobné stopy vo farbe, ktoré pochádzajú zo závesov profilov.
Záruka odpadá, ak si zákazník vykoná montáž v rozpore s montážnym návodom, alebo v prípade nedodržania inštrukcií uvedených v návode.
Aby sme Vám poskytli dokonalý výrobok, má naša firma prísne nároky na kvalitu. Ak by sa napriek tomu vyskytli vady alebo nedostatky, obráťte sa, prosím, na nás. Vo svojej reklamácii uveďte:
• Vašu adresu
• číslo objednávky či daňového dokladu
• model a veľkosť skleníka
• číslo pozície reklamovaného dielu
• meno pracovníka zodpovedajúceho za kompletnosť výrobku
Všetky tieto informácie nájdete na titulnej strane návodu.

 

Návody na montáž

Návody na montáž skleníkov VARIANT spolu so sprievodnými obrázkami a nákresmi základov si môžete stiahnuť na stránke českého výrobcu.