Zapustenie dverí skleníka VARIANT o 60cm

69,00 

Toto predĺženie zvýši komfort vstupu do skleníka. Bežnú výšku dverí (170 cm) dokážeme predĺžiť na 190 cm. Takto predĺžené dvere sa dajú posunúť ešte o 40 cm smerom nadol, čím sa dosiahne celkové zapustenie do základu o 60 cm.

Popis

Toto predĺženie zvýši komfort vstupu do skleníka. Bežnú výšku dverí (170 cm) dokážeme predĺžiť na 190 cm. Takto predĺžené dvere sa dajú posunúť ešte o 40 cm smerom nadol, čím sa dosiahne celkové zapustenie do základu o 60 cm. Murovaný základ je v tomto prípade prerušený o šírku dverí (105cm) a posunutý v tomto mieste nižšie o 60 cm.

Táto úprava je vhodná pri stavbe vyvýšených záhonov v skleníku, uličiek pod úrovňou terénu, alebo pre stavbu v nerovnom teréne.

Dvere sú celkovo zapustené do muriva o 60 cm.

 

Ďalšie informácie

Hmotnosť100 kg